Historia:


Svensk Senegambisk Trossamfund, nedan kallad SSGT bildades år 2015 . . Detta är ett religiösa och kultur trossamfund som består av senegambier och andra föreningar i Sverige organiserade i församlingar. Med församling menas organisation registrerad i Sverige, i enlighet med svenskt lagstiftning och bestämmelser i dessa Stadgar.

 SSGT har idag medlemmar med olika föreningsförsamlingar runt omkring i Sverige, till exempel: Malmö, Stockholm och Göteborg som bedriver sina verksamheter i enlighet med trossamfundets stagar


 • Vision:


SSGT betraktar alla människor som en enda enhet, trots dess olikheter i raser, religiösa övertygelse eller språk och strävar efter ett mångkulturellt samhälle som är byggd på hörnstenarna människolika värde, jämställdhet, respekt, tolerans, ömsesidig integration, objektivitet och välfärd.

Trossamfundet arbetar mot främlingsfientlighet och rasdiskriminering , respekt och närmande mellan folken. Således ser SSGT att det mänskliga brödraskapet är ett heligt förbund som överträffar allt vad rasåtskillnad och dylikt betyder.


 • Målsättning:


SSGT


 1. Bilda församlingar i Sverige,
 2. Stärka sitt eget ekonomisk välstånd,
 3. Organisera barn och ungdom undervisningar,
 4. Att ha egen församlings plats.
 5. Organiserar högtid träffar, begravningar, vigslar, dop familjerådgivning och andra religiösa aktiviteter,
 6. Organisera olika föreläsningar,
 7. Ge ut och distribuera olika litteraturer,
 8. Tar hand om religiösa personalfrågor,
 9. Verkställa beslut och riktlinjer från SSGT
 10. Samarbeta med myndigheter och andra trossamfund i Sverige.
 11. Organisera andra aktiviteter som gagnar medlemmarnas religiösa, kulturella, utbildning, sociala och ekonomiska intressen.
 12. Brott förebyggande i vårt samhälle
 13. Att hjälpa brottslingar i sin rehabiliteringsprocess
 14. Att integrera medlemmarna i det svenska samhället.  

         

                 För mer infoAdress: Svensk senegambisk trossamfund   Box 60  19522  Märsta

Besöksadress : Kanalvägen 1A 3Tr 194 61 Upplands väsby

Kontonummer: 5203-1051938

Swish: 1236664205

Organisationsnummer : 2520048592