SSGT

Läs Hörna

Här får ni lite kunskap gällande bön i enlighet med Imam Malick skola.

Nya Lagar 2024

Nya lagar 2023

Assalam alaykum bröder och systrar

Här får ni lite beräkning gällande (Zakat Al- Mal) alltså pengar.


(Den obligatoriska (zakaten på sedlar är en fjärdel av en tiondel, alltså (2,5%)


 Sättet att beräkna detta är att på varje tusen är det (25) kronor eller valfri valuta, och om beloppet är tio tusen, betala du (250) kronor.

 Beloppet (som nådde (Nisab) alltså (Kvorumet) kan delas med fyrtio:

 Det som blir resultatet av den uppdelningen är mängden som du ska tar ut  det obligatoriska (zakaten)

Och hur vet man att dina pengar har uppnått (Nisab) och att pengarna har legat där i ett helt år,

Man kollar då hur mycket det kostar dagens gram på (Guld)Som har uppnått (85) gram, när du vet det till exempel: att det kostar (406) kronor per gram idag,då gör du så här 406×85 gram =(34510) från det har tar du ut (2,5%= ( 862,75) kronor.


Hoppas ni förstår detta annars ring så vi kan förklara mera.


Imam Amadou Khan  Tel: 073 629 674


Assalamu alaykum ärade bröder och systrar!
Här är det viktiga som man kan jobba med innan det blir försent, vänligen läs nedan.


Välgörenhet förstorar och förökar sig.
Om välgörenheten pågår till efter döden, även om det är lite:
för om något fortsätter och fortsätter så är det mycket och stora.
Profeten Muhammad) frid vara över honom, sade: Om en person dör avbryts hans gärningar förutom tre som kommer att gynna honom eller henne i graven:
1- ett pågående välgörenhet.
2- Eller en kunskap som gynnar de levande.
3- eller egna barn som ber för dig.
Så passa på ärade bröder och systrar!
Göra mycket (Sadaqa) till de behövande innan Ramadan är inne och under Ramadan för att för det bra den dagen man ligger i sitt eget grav och ska hade så bra som profeten (Muhammad) nämnde ovanpå.SSGTS Ramadan info.,Klicka och Läs

Assalamu alaukum kära bröder och systrar!
Här får ni dagens Hadith) som är mycket viktigt för oss att leva på det sättet enligt vår profet.
Vänligen läs nedan och ha det bra lässtund.

Hur gör du med din fru och kära ?
Se på profeten Muhammad) må Guds böner och frid vara över honom,
hur han behandlar sina älskade fruar!

1- att Le framför din hustrun,Profeten Muhammad sade: (Du ler mot din brors ansikte för dig är det välgörenhet) Berättad av (Al-Tirmidhi)
Tänk om det var din fru?!!

Assalamu alaykum ärade bröder och systrar!
Hoppas allt är väl med er, och ni njuter av hemma efter hårda
arbete under veckan,må Allah underlätta för er, Amin.
Här får ni några kloka meningar om hur vissa kan glömma bort sina
plikter så som de kommer inte att dö någon gång,

varsågoda läsnedan

Det finns de som kan stå på löpbandet i två hela timmar för att
minska sitt fett, men han eller hon kan inte stå inför Gud ens i två
minuter för att lindra sina synder.
Allah Den Allsmäktige sa i koranen:
2:45] Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka

Assalamu alaykum ärade bröder & systrar!


Detta är en viktigt Hadith av Profeten (Muhammad) frid vare med honom, vänligen läs nedan.


Profeten Frid vare med honom sa:

Det värsta av människor i Guds ögon på uppståndelsens dag är den som människor lämnar för att undvika hans eller hennes ondska.

Berättad av Sahih Al-Bukhari


Imam Amadou Khan    2/12- 2022

Assalamu alaykum kära medlemmar :

Hoppas ni mår bra,här får ni en jätte viktig Hadith av Profeten (Muhammad) Ha en bra läs stund. Information som gör att du inte ska vara rädd för graven


1-Profeten(Muhammad),frid och välsignelser vare över honom, sa: "Graven är en trädgård från Paradisets trädgårdar.

De goda  troende kommer finna  deras gravar En bit av paradiset.


2-Profeten, frid och välsignelser vare över honom, sade: "När en troende går in i sin grav, säger Gud till änglarna, bädda åt min tjänare från Paradiset och öppna en dörr till paradiset för honom.


3-Profeten, frid och välsignelser vare över honom, sade: "En av paradisets portar kommer att öppnas för den troende, och det kommer till honom Från dennes bris och lukta dennes doft alltså Paradiset)


4-Gud förstorar, den troendes grav och inte trångt i dennes grav.


5-Den troende kommer att bära paradisets plagg, och han ska inte vara i sin svepning som vi tror.


6-Den troendes grav kommer att  lyser upp, så det ska inte vara i mörker.


7-Gud ger goda nyheter till de troende i paradiset i sina gravar Så deras hjärtan kommer att vara lugna och de kommer att längta efter uppståndelsens dag.

Åh Gud, gör oss bland invånarna i Paradiset, världarnas Herre.O Allah, jag ber Dig om Paradiset, O Allah, jag ber Dig om Paradiset,  O Allah, jag ber Dig om Paradiset Och hela(Profeten Muhammeds) nation tillsammans, Amen Gud.Vid Pennan

Imam Ahmad Khan

Här är de nya lagarna som börjar gälla idag 20220101

Från och med idag har Sverige fått en rad nya lagar och förordningar. Bland annat sänks public service-avgiften till högst 1.328 kronor per person och år, samt att straffen för våld och kränkningar i nära relationer skärps.


Bortslängda prillor och fimpar ska kunna ge böter. Straffrabatten för unga brottslingar slopas och en myndighet för psykologiskt försvar bildas. Här är några av de nya lagarna.

Regeringskansliet sammanfattar i skriften "Viktigare lagar och förordningar" några av de viktigaste förändringarna i lagstiftningen 2022.

Som vanligt står justitiedepartementet för många nya lagar och lagändringar.

En fråga som diskuterats mycket under de senaste åren är straffrabatten för unga förbrytare. Nu slopas straffreduktionen för personer mellan 18 och 20 år om brottet har ett minimistraff på fängelse i minst ett år. Det rör sig om allvarliga brott som rån, grov misshandel, våldtäkt och mord.


Möjligt döma till livstid

Ändringen innebär att det inte längre krävs starkare skäl än normalt för att döma en ung person till fängelse. Det blir med det också möjligt att döma personen till livstids fängelse.

Samtidigt får polisen genom en ändring i polislagen utökade befogenheter. Polisen ska i förebyggande syfte kunna göra husrannsakan i jakt på vapen och andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus.

Straffen för våld och kränkningar i nära relationer skärps. Det innebär att minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från nio månaders fängelse till ett års fängelse. Lagändringarna innebär också bland annat strängare straff för att bryta mot kontaktförbud och att kontaktförbud ska kunna kombineras med elektronisk övervakning.


800 i böter för fimpen

När det gäller lindrigare brott införs en ändring i miljöbalken som gäller de som skräpar ner. Sedan tidigare är det straffbart att slänga glasflaskor, engångsgrillar och andra större föremål omkring sig. Men nu införs straffansvar även för att kasta bort småskräp som cigarettfimpar, snusprillor och tuggummin.


Den som ertappas straffas med böter på 800 kronor.

Vilseledande information

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret i Sverige inrättas. Tanken är att hjälpa andra myndigheter, verksamheter och befolkningen att identifiera och hantera exempelvis vilseledande information riktad mot landet.

Ändringar i föräldrabalken gör att det blir enklare att fastställa föräldraskap. Om mamman är gift eller registrerad partner med en kvinna kommer den personen automatiskt anses vara förälder. Samma sak gäller när en eller båda makarna ändrat könstillhörighet.

Ogifta föräldrar ska kunna bekräfta föräldraskapet digitalt, utan socialnämndens medverkan.

Under året införs ett förbud för bestick, sugrör, ballongpinnar, tops, omrörare och liknande som består av mer än 15 procent plast. Dessutom förbjuds användningen av konfetti utomhus.

Den som serverar mat och dryck i engångsartiklar ska erbjuda möjlighet att bli serverad i ett flergångsalternativ.


Fakta: Ett urval av lagändringar 2022

Skattelättnad för cykelförmån införs för att uppmuntra cykelpendling.

Krav på att byggherrar ska lämna in klimatdeklaration för nya byggnader.

Reklamskatten, som tidigare sänkts i olika steg, avskaffas helt. Syftet är att underlätta för idrottsföreningar.

Nytt statligt stöd införs för bättre mobiluppkoppling i fjärrtågstrafiken.

Skärpta krav på de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Utökade möjligheter att avgöra brottmål i tingsrätt och tvistemål i hovrätt utan huvudförhandling.

Skyddet för hyresgäster i utsatta situationer, exempelvis brand, stärks.

Ett starkare skydd för väljares integritet i vallokalen innebär bland annat större tydlighet om hanteringen av valsedlar.


Public service-avgiften sänks till som högst 1 328 kronor per person och år.

Regeringen får möjlighet att pröva en tidsbegränsade tillståndsansökan för att bryta kalksten.

Taket för sjukpenninggrundade inkomst i sjukförsäkringen höjs från åtta till tio gånger prisbasbeloppet. Även garantinivån i sjukersättningen och aktivitetsersättningen höjs.


Det maximala bostadstillägget för pensionärer och sjukskrivna höjs till 7 500 kronor per månad för ogifta och till 3 750 kronor för gifta.

Underhållsstödet till barn i åldern sju till tio år höjs från och med augusti till 1 823 kronor per månad.

Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 56 till 60 år.

 

Nya åtgärder för minskad spridning av covid-19
Assalamu alaukum kära medlemmar.
Här är De vita dagarna för månaden Rabi' al-Thani som kan vara bra att fasta för de som vill.


🌷 torsdag 2021-11-18

🌷fredag 19/11/2021

🌷 lördag 20/11/2021


Om du inte fastar, meddela det då till andra.Hur många av dem kommer att fasta på grund av dig, och du kommer att få belöning genom att du har spridit det ?!!
Ty, för de som fastar dessa dagar.
lyssna på audion på Svenska och Wollof

Gelatin finns i allt från godis till bakverk.    Var kommer gelatin ifrån?

Klurig:


Assalamu Alaykum kära melemmar 

Här får ni lite klurig fråga. 

SSGTs Läshörna 

 

En man gifte sig med en kvinna medans hennes far levde, och när hennes far dog var hon förbjuden att fortsätta vara gift med  sin man.


 Varför ?